Financovanie je ďalší dôležitý krok v celom procese. 

Z praxe môžeme povedať, že sme sa ešte nestretli s domom, ktorý by mal celú čiastku našetrenú na fonde opráv.

Vlastníci majú viacero možností, k dispozícií sú zvýhodnené úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania samozrejme za veľmi striktných podmienok, alebo menej obmedzujúce zdroje z komerčných inštitúcií.

Oba zdroje však možno získať len v tom prípade, ak majú domy dostatočnú tvorbu fondu opráv (FPÚO) a podľa zákona im zostáva po splátke úveru ešte 20%-ná časť na účte pre prípadne havarijné stavy. A tak isto v oboch prípadoch je možnosť ručiť zriadením záložného práva na pohľadávku žiadateľa t.j. fondom prevádzky, údržby a opráv bytového domu).

Najdôležitejším krok z celého procesu je súhlas 2/3-novej väčšiny vlastníkov na vzatie úveru.

Aké sú teda pre Vás možnosti financovania obnovy Vášho bytového domu?

• žiadosti sa podávajú od 15.1.do 31.10. v danom roku
• za zvýhodnené úrokové sadzby pri komplexnej revitalizácií možnosť získať úrokovú sadzbu až 0 %
• úver len do výšky 75% obstarávacej ceny diela ( zvyšných 25% tvoria vlastné zdroje vlastníkov )
• 110 dni od podania žiadosti sa klient dozvie či je žiadosť schválená
• nutná projektová dokumentácia, ktorá spĺňa požiadavky ŠFRB
( zateplenie strechy, obvodového plášťa aj podhľadov v suteréne je nutnosť )
• od roku 2016 je možnosť čerpať úver aj samostatne na výťahy či stúpacie rozvody

• Žiadosti sa podávajú raz ročne a to do 28.2. v danom roku, 90 dní na vyjadrenie o schválení
• Klient ma možnosť získať až 50% obstarávacích nákladov ale len na odstránenie systémových porúch

• Vyššie úrokové sadzby
• Najdostupnejšie fi nancovanie, úver schválený do 2 týždňov
• Menej náročne schvaľovanie faktúr, preplatenie fa 20 až 45 dní
• Komerčné fi nancovanie nie je také vyhľadávané ako štátne zdroje

ČO PONÚKAME?

Využite naše technické riešenia, zlepšujúce energetickú spotrebu budov. V oblasti obnovy bytového domu realizujeme všetky tieto práce:

 • zateplenie fasády
 • rekonštrukcia lodžií, balkónov
 • strechy
 • komplexná obnova konštrukcie schodísk – copility
 • odstránenie systémových porúch
 • výmena okien a dverí
 • vyregulovanie a termostatizáciu UK
 • výmena elektroinštalácie a stúpacích rozvodov vody, plynu a kanalizácie
 • výmena výťahov
 • inštalácia elektronického vrátnika a dek systému
 • energetická certifi kácia, termovízia
 • výstavba rodinných domov a nízko-podlažných bytoviek
 • výstavba nadstavieb

Pozrite si galériu našich realizácií