Play Video

Pozrite si naše prezentačné video

PRÍHOVOR KONATEĽA

Vážení vlastníci bytov, správcovia, obchodní partneri, kolegovia. Dovoľte mi, aby som sa Vám touto cestou v krátkosti prihovoril. Nachádzate sa na web stránke našej spoločnosti, spojenej s referenciami našich stavieb realizovaných za posledných 6 rokov.

Tak ako sa korektne a s odbornou spôsobilosťou snažíme pristupovať ku každej zákazke a ku každému partnerovi, tak sme sa snažili aj pri vytvorení tejto web stránky. Vložili sme na ňu tie najpodstatnejšie informácie, ktoré Vám dajú obraz o našej spoločnosti, o našej práci, o nás.

Už 18 rokov si udržujeme svoju stabilnú pozíciu na trhu, kvalitne vykonanou prácou, vhodným technickým zázemím a kvalifikovanými ľudskými zdrojmi. Samozrejme, že aj do budúcnosti sa budeme snažiť učiť, zdokonaľovať a vzdelávať sa v tejto oblasti aby sme Vás mohli naďalej sprevádzať celým spoločným procesom či už pri obnove bytových domov alebo iných nie menej zaujímavých zákazkách

Naša spoločnosť je pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov silný a dôveryhodný partner. Spoločnosť je ekonomicky stabilná, má vlastné zázemie, vlastných zamestnancov s dlhoročnou praxou v oblasti revitalizácie. Myslím si, že všetko je v zásade o ľuďoch a samotnej komunikácií a tá nám vedeniu ani našim kolegom nechýba.

Radi poradíme, podelíme sa s nadobudnutými poznatkami z danej oblasti a sme tu pre Vás nielen po ukončení prác. Spoločne ruka v ruke nám ide o jedno, a to dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu v realizácií v plnom rozsahu daných prác a za dohodnutých podmienok v zmluve.

František Zelinka
Konateľ

O NÁS

Spoločnosť sa zameriava na technické riešenia zlepšujúce energetickú spotrebu budov a svojím
klientom ponúka komplexný manažment obnovy bytových domov.

Spoločnosť bola založená v roku 1999, má za sebou dlhoročné aktívne skúsenosti s obnovou bytových domov a patrí medzi najväčšie a najstaršie spoločnosti v oblasti revitalizácie bytového fondu Slovenskej republiky.

Odborným prístupom pri riešení problémov vyskytujúcich sa pri realizácií a kvalitne zrealizovanými stavbami je už viac ako desaťročie stabilným partnerom nielen pre vlastníkov bytov, ale aj pre správcovské spoločnosti a veľakrát aj pre samotných projektantov.

Za dobu nášho pôsobenia na trhu sme obnovili viac ako 500 000 m2 fasád.

REALIZÁCIA SLUŽIEB

Pri spolupráci vždy riešime celý projekt profesionálne už od samého začiatku.

Ako prvú vypracujeme predprojektovú prípravu – odborné poradenstvo, identifikácia stavu bytového domu, návrh vhodných technických riešení

Potom vypracujeme komplexnú projektovú dokumentáciu – prostredníctvom autorizovaného nezávislého projektanta.

Zabezpečíme inžinierske činnosti – ohlášku stavby, stavebné povolenie, záber verejného priestranstva

Poskytneme poradenstvo pri výbere najvhodnejšieho financovania – finančná analýza vplyvu splácania úveru na mesačné splátky jednotlivých bytov v bytovom dome

 •  dotácie
 • zvýhodnené úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania – pri spracovaní týchto žiadostí máme 100% úspešnosť podaní
 • dofinancovanie komerčným úverom (v prípade ŠFRB )
 • komerčný úver, či stavebné sporenie

Vykonáme realizáciu diela – podľa dohodnutých podmienok realizácie
Záručný a pozáručný servis je samozrejmosťou – či už sa jedná o riešenie havarijných stavov, preventívne kontroly, poradenstvo.

ČO PONÚKAME?

Využite naše technické riešenia, zlepšujúce energetickú spotrebu budov. V oblasti obnovy bytového domu realizujeme všetky tieto práce:

 • zateplenie fasády
 • rekonštrukcia lodžií, balkónov
 • strechy
 • komplexná obnova konštrukcie schodísk – copility
 • odstránenie systémových porúch
 • výmena okien a dverí
 • vyregulovanie a termostatizáciu UK
 • výmena elektroinštalácie a stúpacích rozvodov vody, plynu a kanalizácie
 • výmena výťahov
 • inštalácia elektronického vrátnika a dek systému
 • energetická certifi kácia, termovízia
 • výstavba rodinných domov a nízko-podlažných bytoviek
 • výstavba nadstavieb

CERTIFIKÁTY A OCENENIA

(Tu spraviť nejaký zoznam vybraných 4-5 (najaktuálnejších, najvýznamnejších, proste podla výberu) certifikátov – netreba asi všetky lebo by toho bolo zbytočne veľa, a k tomu nasledovné teplé slová:)

Naše poslanie je v oblasti revitalizácie a obnovy bytových domov neustále zlepšovať kvalitu bývania klientov. Poskytovanými riešeniami sa chceme presadiť ako dôveryhodný a spoľahlivý partner ponúkajúci technické a ekonomické profity pre našich klientov.

 • ISO 9001 Systém manažérstva kvality
  Maximálna orientácia na klienta a rozširovanie spektra služieb.
 • ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva
  Všetky používané postupy a technológie sú šetrné k prírode.
 • ISO 18001 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Minimalizujeme riziká voči zamestnancom i voči externým stranám.
Tieto certifikáty svedčia o tom, že je pre nás prvoradé dosahovanie rastu kvality.

Ocenenie „Najlepšie obnovený dom roka 2013 – Súťažné podujatie v rámci CONECA, bytový dom Kadnárová 27 – 43 v Bratislave.
Bisnode – získali sme rating AA+, hodnotenie vysokej dôveryhodnosti spoločnosťou Bisnode v spolupráci s Hospodárskymi novinami.
Národné informačné stredisko SR nám pridelilo za rok 2016 známku spoľahlivého stavebného podniku.

Pozrite si galériu našich realizácií