Rekonštrukcia balkónov resp. lodžií by mala ísť ruka v ruke s komplexnou obnovou bytových domov. Aj keď niekedy pri zbytočnej snahe šetriť finančné prostriedky ju ľudia odsúvajú „na neskôr“ , všeobecným odporúčaním každého projektanta, prípadne firmy by malo byť vykonať ju súčasne so zateplením fasády bytového domu. Ide totiž o konštrukciu nadmerne namáhanú klimatickými vplyvmi, striedaním teplôt ako aj vlhkosti. Taktiež v mieste styku podlahy balkónu/lodžie dochádza k tepelnému mostu, ktorým preniká do interiéru chlad a ten ovplyvňuje tepelnotechnické vlastnosti objektu (veľké teplotné rozdiely v mieste tepelného mosta, zrážanie vlhkosti, plesne).

Vplyvom zatekania vody, následného zamŕzania a rozmrazovania dochádza k odpadávaniu dlažby, korózii oplechovania a následnému ešte väčšiemu zatekaniu. Na nosnej časti balkónovej/lodžiovej konštrukcie dochádza k degradácii betónu, trhlinám, obnaženiu výstuže, prípadne nedostatočným vyspádovaním voda neodteká ale stojí na tejto konštrukcii.

Cieľom rekonštrukcie je odstrániť tepelné mosty a degradáciu jednotlivých konštrukcií. Toto odstránenie by však nemalo byť iba kozmetickou úpravou v zmysle „čo oko nevidí“, ale ucelenou zostavou úkonov vedúcich ku kvalitnej rekonštrukcii.

Medzi tieto úkony patrí :

 • vybúranie dlažieb, resp. iných povrchových úprav až na nosnú konštrukciu
 • následné očistenie tejto konštrukcie, prípadne obnaženej výstuže a nanesenie ochranného, resp. adhézneho náteru
 • vysprávka prípadných výtlkov železobetónovej konštrukcie opravnými hmotami
 • zateplenie doskami z extrudovaného polystyrénu (XPS)
 • vytvorenie spádovej vrstvy poterom

*pozn. – existuje aj možnosť spojiť zateplenie a spádovú vrstvu – jedná sa o špeciálne spádové konštrukčné dosky/kliny. Tieto sa využívajú najmä ak je konštrukcia novej vrstvy balkónov/lodžií obmedzená výškovo, prípadne je potrebné urýchliť celý proces – keďže vypadávajú mokré procesy (kedy je potrebné dodržať technologickú prestávku) a zároveň spojením zateplenia a vyspádovania sa znižuje celková hrúbka podlahy. Táto alternatíva je však finančne náročnejšia ako klasická skladba podlahy.

 • takto pripravený podklad sa napenetruje a osadí sa okapový ukončovací profi l, aplikuje sa dilatačná hydroizolačná páska
 • aplikuje sa hydroizolačná hmota
 • konečná povrchová úprava – mrazuvzdorná, protišmyková dlažba.

Samostatnú kapitolu pri rekonštrukciách balkónov/lodžií tvoria zábradlia, ktoré sú v podstate aj hlavnou pohľadovou časťou tejto konštrukcie dotvárajúcou spolu s farebnosťou fasády jej vzhľad.

Tu sa naskytá viacero alternatív či kotvenia nového zábradlia :

 • zábradlia kotvené zhora – v minulosti zaužívaný spôsob kotvenia na balkónovú dosku sú v súčasnosti neodporúčanou alternatívou
 • z čela dosky – najvyhovujúcejšie riešenie
 • prípadne zo spodku – náročné na tvar a realizáciu kotvenia

Nosná konštrukcia zábradlia sa v súčasnosti realizuje taktiež z viacerých materiálov. Najčastejšie je to oceľová konštrukcia, ktorá je finančne najprijateľnejšia. Ako povrchová úprava sa používa náter, prípadne vhodnejšia alternatíva pozinkovaním.

Kvalitnejším, na údržbu nenáročným materiálom ktorý sa nešpiní a je tepelne stabilný sú hliníkové zábradlia. Najvyššiu triedu tvoria nerezové zábradlia – taktiež nenáročné na údržbu, nehrdzavejúce, povrchovo stabilné avšak najdrahšie.

Výplň zábradlia najčastejšie tvoria:

 • trapézový plech
 • polykarbonátové dosky – LEXAN
 • plasthliník
 • cementotrieskové dosky – CETRIS
 • hliníkové sendvičové dosky – DIBOND
 • HPL laminát – FUNDERMAX
 • bezpečnostné sklo

Pozrite si galériu našich realizácií

PREČO SI VYBRAŤ
STAVOMAL?

Asset 5

Stabilná pozícia na trhu

Asset 6

Kompletné poradenstvo

Asset 7

Stovky úspešných realizácií

POSTARÁME SA O VŠETKO

 • Predprojektova príprava
 • Inžinierske činnosti
 • Poradenstvo - financovanie
 • Projektová dokumentácia
 • Realizácia diela
 • Záručný a pozáručný servis