Dôležitá vec, ktorú nevidieť

Pri obnove bytového domu je vhodné komplexné riešenie. Strecha by mala byť samozrejmou súčasťou modernizácie a rekonštrukcie, aby sa „neohlásila“ sama.

Dodatočné odstraňovanie problémov „zabudnutých“ častí domu je vždy časovo aj finančne náročnejšie ako komplexná obnova bytového domu.

Síce je na prvý pohľad neviditeľná (väčšina prípadov bytových domov s plochou strechou), v prípade „havárie“ je to však hotová pohroma, a ešte väčšia ak sa problém vkráda pomaly a potichu.

Vhodnému návrhu postupu rekonštrukcie strechy, tak ako pri každej rekonštrukcii predchádza:

 • vizuálna obhliadka strechy,
 • sonda ktorá nám ujasní aktuálnu skladbu a prípadné problémy
 • odtrhová skúška, ktorá zase preverí únosnosť podkladu.

Výsledkom vstupnej diagnostiky by mal byť teda návrh postupu prác a skladby strechy. Aj v prípade rekonštrukcie strechy odporúčame vyhnúť sa dočasným „kozmetickým“ úpravám – čiastočná oprava strechy v podobe výmeny iba povlakovej krytiny, ešte horšie jej „plátaním“ na poškodených miestach.

Vašim spoľahlivým partnerom, ktorý Vás bude celým procesom sprevádzať by mala byť kvalifikovaná firma so skúsenosťami a adekvátnymi referenciami.

V zásade pri kompletnej rekonštrukcii máme dve možnosti:

 • buď odstránime pôvodný strešný plášť (radikálne riešenie, ktorému sa snažíme vyhnúť), alebo
 • kladieme vrstvy nového plášťa na pôvodnom.

Vrstvy takto vytvoreného plášťa obsahujú:

1) Tepelno-izolačnú vrstvu tvorenú alternatívne z:

 • expandovaného polystyrénu
 • dosiek na báze minerálnej vlny – zvýšená požiarna odolnosť strechy
 • extrudovaného polystyrénu – zvýšené požiadavky na únosnosť – pochôdzne strechy
 • PUR pena

Hydroizolačnú vrstvu tvorenú alternatívne z:

 • modifikované asfaltové pásy – nenáročné na opravy, menej náchylné na mechanické poškodenie, rýchlejšie starnú – nutná pravidelná údržba
 • PVC fólie – malá plošná hmotnosť, výborná difúzna priepustnosť, bezúdržbové, statické dôvody môžu vylúčiť jej použitie – pokiaľ nie je možné kotviť ju k podkladu
 • TPO fólie – moderná alternatíva voči PVC fólii, nízka plošná hmotnosť, vynikajúca odolnosť a trvanlivosť, spájanie horúcim vzduchom – umožňuje celoročnú aplikáciu pri rôznych poveternostných podmienkach
 • EPDM membrány – vysokokvalitný materiál s veľmi dlhou životnosťou, rýchla a ľahká inštalácia, vynikajúca trvanlivosť voči poveternostným podmienkam, nevyžaduje po dobu životnosti žiadnu údržbu

Spádovú vrstvu, ktorá je základom pre správne fungovanie strechy (odvedenie vody z povrchu hydroizolácie). Minimálny sklon strechy je 1°, odporúčaný 2°. Tento vieme dosiahnuť:

 • tepelno-izolačnou vrstvou – jej vyskladanie v spáde
 • termobetónom – súčasné spádovanie aj zateplenie
 • samotnou konštrukciou – čo už pri zrealizovaných strechách nevieme ovplyvniť

Samostatnú kapitolu tvorí termohydroizolačný systém Gedatherm – ide o zostavu zloženú z platne samozhášavého tvrdeného polyuretánu na ktorom je nakašírovaný modifikovaný asfaltový pás s presahmi. Výhody systému sú rýchla montáž, dosiahnutie spádu bez mokrých procesov, žiadne tepelné mosty.

Financovanie zatepľovania

Pozrite si galériu našich realizácií

PREČO SI VYBRAŤ
STAVOMAL?

Asset 5

Stabilná pozícia na trhu

Asset 6

Kompletné poradenstvo

Asset 7

Stovky úspešných realizácií

POSTARÁME SA O VŠETKO

 • Predprojektova príprava
 • Inžinierske činnosti
 • Poradenstvo - financovanie
 • Projektová dokumentácia
 • Realizácia diela
 • Záručný a pozáručný servis