Referencie

ReferenciaRokRealizované práceFinančný objem s DPH
BD Hany Meličkovej 20,22, Bratislava2018komplexná celoplošná oprava strechy so zateplením59 703,42 €
Ivana Bukončana 3 Bratislava2018rekonštrukcia podlahy v ZŠ80 000,916 €
Ivana Bukončana 3 Bratislava2018zateplenie I etapa fasády časti ZŠ172 203,78 €
Mesto Hurbanovo2018obnova objektu pošty Hurbanovo39 840,72 €
Základná škola Nám. Konkolyho2018obnova ZŠ Hurbanovo – telocvičňa163 187,59 €
Slovenská inšpekcia životného prostredia2018rekonštrukcia interiéru Stáleho pracovska IŽP21 318,38 €
Karpatské námestie 7-10, Bratislava2018rekonštrukcia terasy42 891,49 €
Mestská ČOV spol. s r. o.2018zateplenie obvodového plášťa prevádzkovej budovy ČOV Hlohovec14 085,40 €
BD Gaštanová 8,10 Hlohovec2018obnova bytového domu259 658,20 €
Bytové družstvo so sídlom v Trnave2018úprava fasády na prevádzke Bytového družstva v Hlohovci32 474 €
BD Podzámska 23, Hlohovec2018Obnova bytového domu394 741,75 €
SAV autodielne2017zateplenie autodiel a skladov153 434,46 €
BD Ľ. Fullu 9, Bratislava2017komplexná obnova bytového domu1 090 060,32 €
BD Garbiarska 49, Sereď2017obnova bytového domu83 399,54 €
BD Tománkova 1-3, Bratislava2017Komplexná obnova bytového domu255 857,02 €
BD Pri Struhe 40, Bratislava2017komplexná obnova BD118 665,77 €
BD Sihotská 5,7,9 Hlohovec2017Obnova bytového domu509 925,72 €
BD Brnianska 35, Bratislava2017Obnova bytového domu81 447 €
BD L.Svobodu 18, Bratislava2017obnova bytového domu232 433 €
BD Svätoplukova 8-102017komplexná obnova bytového domu146 787,40 €
DB Česká 1438, Galanta2016komplexna obnova bytového domu231 600 €
BD Železničiarska 1433/64-66, Galanta2016komplexna obnova bytového domu234 521,93 €
BD Poštová 916, Galanta2016komplexna obnova bytového domu189 736,79 €
BD Hlohova 22, Hlohovec2016komplexna obnova bytového domu248 824 €
BD Michalská 1, Hlohovec2016komplexna obnova bytového domu179 641 €
BD Závalie 13, Hlohovec2016komplexna obnova bytového domu144 460,40 €
BD Závalie 11, Hlohovec2016komplexna obnova bytového domu154 972 €
BD Ľudovíta Fullu 9, Bratislava2016komplexná obnova bytového domu1 090 583 €
BD Riazanska 77-83, Bratislava2015komplexna obnova bytového domu1 048 685,00 €
BD Horný rad 539/15, Brezová pod Bradlom2015komplexna obnova bytového domu94 706,00 € bez DPH
BD Pelišková 2183, Skalica2015komplexna obnova bytového domu273 275,00 € bez DPH
BD Pelišková 2182, Skalica2015komplexna obnova bytového domu272 695,00 € bez DPH
BD NP Pelišková 675, Skalica2015komplexna obnova bytového domu312 568,00 € bez DPH
BD Dunajská 9-11, Šamorín2015komplexna obnova bytového domu152 990,14 € bez DPH
BD Revolučná 967, Galanta2015komplexna obnova bytového domu355 382,98 € bez DPH
BD Mierová 1449, Galanta2015komplexna obnova bytového domu454 760,32 € bez DPH
BD NP SNP 995/7 Galanta2015komplexna obnova bytového domu91 720,94 € bez DPH
BD SNP 995/6 Galanta2015komplexna obnova bytového domu78 586,12 € bez DPH
BD SNP 995 Galanta2015komplexna obnova bytového domu371 597,20 € bez DPH
BD Záhradná 26-28, Pezinok2015komplexna obnova bytového domu99 996,00 € bez DPH
BD Bučinova 16-18, Bratislava2015komplexna obnova bytového domu179 200,00 € bez DPH
BD Riazanska 77-83, Bratislava2015komplexna obnova bytového domu1 048 685,00 € bez DPH
BD Pod Beranom 10, Hlohovec2014zateplenie obnova bytového domu1 081 836,00 € bez DPH
BD Hlavná 583/3, Veľké Úľany2014revitalizácia bytového domu75 800,00 €
BD D. Novomestská 41, Sereď2014odstránenie systémových porúch a zateplenie bytového domu266 633,74 €
BD Dunajská 39-43, Šamorín2014technická obnova bytového domu199 592,81 €
BD D. Štúra 1009, Sereď2013odstránenie systémových porúch a zateplenie panelového domu244 285,21 €
MOSAP a.s., Nábrežie mládeže 85, Nitra2013dodávka a montáž krovu, strešnej krytiny, strešných okien, okapového systému a prekrytie vonkajších schodísk, na bytovom dome54 288,00 €
MOSAP a.s., Nábrežie mládeže 85, Nitra2013dodávka a montáž krovu, strešnej krytiny a okapového systému na bytovom dome34 731,07 €
BD Vonkajší rad 762/1,3,5, v Seredi2013zateplenie fasády267 809,34 €
BD Sotínská 1475, Senica2013zateplenie a obnova BD299 800 €
SBD Sládkovičovo a Galanta, Esterházyovcov 709/12, Galanta2013obnova bytového domu220 000 €
BD bytového domu Wolkrova 43, Bratislava2013zateplenie obvodového plášťa v časti copilitov, výmena zasklených stien, výmena vstupných vchodových dverí (zadné), výmena kompletu dvere + okno na bočnej fasáde, výmena bleskozvodu60 000 €
BD Veterná 2-6, Šamorín2013zateplenie bytového domu178 115,08 €
Za poštou 7, 920 01 Hlohovec2013výmena okien nebytových priestorov11 514,13 €
BD Nám. 1. Mája 45, 47, 49 Senec2013revitalizácia bytového domu257 452,22 €
BD Hodálova 8, 10, 12 Bratislava2013zateplenie bytového domu370 987,81 €
SAV Bratislava - Úrad SAV, Štefánikova 49, Bratislava2013zateplenie objektu Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín276 994 €
SAV Bratislava - Úrad SAV, Štefánikova 49, Bratislava2013zateplenie obvodových stien objektov A,B,C, zateplenie strešnej konštrukcie a výmena klampiarskych prvkov58 245 €
SVP, Štátny podnik, Odštepný závod Piešťany Nábrežie Ivana Krasku 3/834, Piešťany, ČS Komoča2013oprava okien17 949,92 €
SVP, Štátny podnik, Odštepný závod Piešťany Nábrežie Ivana Krasku 3/834, Piešťany, ČS Kráľov Brod,2013oprava okien17 949,92 €
SVP, Štátny podnik, Odštepný závod Piešťany Nábrežie Ivana Krasku 3/834, Piešťany, ČS Kráľov Brod2013oprava okien17 188,30 €
SAV Bratislava – Úrad SAV, Štefánikova 49, Bratislava2013zateplenie obvodového plášťa výmena výplní otvorov104 906,34 €
BD Cyprichova 20 - 22, Bratislava2013zateplenie bytového domu314 919,42 €
BD JAS 935, Galanta2013zateplenie bytového domu a výmena výplní otvorov220 000 €
BD Mierová 38 - 40, Bratislava2013zateplenie bytového domu a výmena výplní otvorov345 000 €

Pozrite si ponuku našich služieb